OFFBOARDING

Przygotowanie do zakończenia wspólnych działań i otwarcie na nowe bar