O mnie

Wierzę, że prawdziwym źródłem rozwoju organizacji są ludzie. Wiem, że każda firma może być najlepszym miejscem pracy i rozwoju dla tych, którzy ją tworzą. Jestem przekonana, że źródłem sukcesu każdej organizacji jest świadomy rozwój jej zespołu, który patrzy w jednym kierunku.
Ta   ś w i a d o m o ś ć   jest realną wartością, która codziennie wskazuje kierunek dla organizacji.

Jestem ambasadorem zdrowych środowisk pracy. Wspieram organizacje w kreowaniu wewnętrznej przestrzeni dla rozwijania talentów. Kreuję rozwiązania polityki personalnej dla firm, które wiedzą, że ich sukces to tak naprawdę sukces ich zespołów. Wspieram wizję, w której dojrzały HR jest partnerem w biznesie, filarem tak dla zarządu, jak i zespołu. Buduję HR, który jest aktywny
w osiąganiu celów całej organizacji.

Pierwszą wartością w organizacji są ludzie

Moja praca jest moją ogromną pasją i zakochuję się w niej absolutnie każdego dnia. Inwestuję w nią mnóstwo energii, entuzjazmu i czasu. Dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami dla wspólnego budowania lepszych miejsc pracy – dla nas.

Kasia Hudyma