4 WARTOŚCI ONBOARDINGU, KTÓRE ODCZUJESZ W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ

Czas czytania : 6 minut

PRZECZYTASZ:

  • O wartościach, które onboarding wnosi do kultury pracy w perspektywie długodystansowej

Onboarding to pierwszy krok w rozwoju talentu wewnątrz organizacji. Wartości, które ten proces wnosi, gwarantują korzyści tak krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Te drugie stanowią fundament rozwoju talentu nowego członka zespołu, bo dotyczą nie tylko transferu wiedzy,
ale pewnej bazy emocjonalnej, z którą rozpoczyna tę relację na linii pracodawca – pracownik. Partnerska relacja, która odpowiada na oczekiwania po dwóch stronach na początku, jest niesamowicie opłacalną inwestycją. 

Przeczytaj poniżej o 4 wartościach, które wysokiej jakości onboarding wnosi do długodystansowej relacji pracownik – pracodawca.

  1. Komfort i poczucie bezpieczeństwa

Poczucie komfortu i bezpieczeństwa nowego członka zespołu jest kluczowe przy starcie współpracy. Sam fakt dołączenia do nowego zespołu, poznanie wielu nowych twarzy, wielokrotne przedstawianie się i chęć wywołania dobrego pierwszego wrażenia wywołuje już i tak dużo emocji. Rolą managera oraz HR’u, który koordynuje proces onboardingu jest zaopiekowanie nowego członka zespołu
w tym czasie. W poczuciu komfortu zdecydowanie łatwiej będzie zdobywać nową wiedzę, uczyć się organizacji, mówić o sobie oraz zadawać pytania. Te emocje będą ważną bazą, na której nowy pracownik będzie budował relację z organizacją. 

Jak o to zadbać?

Dziel się wiedzą. Zadbaj o bliższą relację, okaż zainteresowanie nową osobą, zadawaj pytania
i upewniaj się, że podczas nauki jesteście “na tej samej stronie”. Pamiętaj, że wszystko o czym mówisz, jest dla niego zupełnie nowe, nawet jeśli dla Ciebie jest oczywiste. 

Onboarding zapewni poczucie komfortu również pozostałemu zespołowi. Ustandaryzowany proces zagwarantuje, że nowa osoba zostanie wyposażona w odpowiednią wiedzę – wiadomo, czego można od niej oczekiwać.

  1. Zrozumienie dynamiki i funkcjonalności organizacji

Przedstawienie holistycznego kontekstu funkcjonowania organizacji istotnie poszerzy świadomość nowego członka jej zespołu. Pracownik zrozumie szeroką perspektywę pracy firmy jako jednego organizmu, dostrzeże głęboki kontekst powiązań i współpracy pomiędzy departamentami, lokalizacjami lub zespołami. 

Praca z uwzględnieniem holistycznej perspektywy organizacji jest typowa dla pracowników dojrzałych. Wyjście poza ramy własnego podwórka jest zdecydowanie pożądanym efektem dla dwóch stron i stwarza przestrzeń: z jednej strony do proponowania zaawansowanych,
szeroko-kontekstowych i precyzyjnych rozwiązań, a z drugiej pole do rozwoju personalnych kompetencji wewnątrz atrakcyjnej firmy z wykorzystaniem jej potencjału. Świadomość, że jest się częścią całości, pędzącej machiny, nadaje zupełnie inny wymiar własnej pracy, poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania i ich rezultaty, a także relacji z wszystkimi osobami
w zespole.

Jak o to zadbać?

Przekazuj wiedzę od ogółu do szczegółu; uwzględniaj relacje w szerokim kontekście; zestawiaj
z innymi partnerami, działami, rolami; przedstaw źródła jakiegoś rozwiązania, tłumacz ‘dlaczego’. Prezentuj profil biznesowy; komunikuj o celach, założeniach, wyzwaniach i rozwiązaniach.

  1. Identyfikacja 

Identyfikacja z organizacją, czyli utożsamianie się z jej przekazem do świata zewnętrznego ma ekstremalnie istotny wpływ na rozwój pracownika wewnątrz tej struktury w przyszłości. Satysfakcja
z realizowanej roli, bycia częścią określonej grupy, poczucie tożsamości z przekazem komunikowanym do świata – to wszystko wpłynie na ogólny poziom zadowolenia pracownika z tego gdzie jest, kim i z kim jest.  

Jak o to zadbać?

Interpretuj wartości bazując na faktach. Pracuj na przykładach z życia firmy. Bądź autentyczny. Pamiętaj, że realizując onboarding – stawiasz fundamenty pod ważną relację. Przedstawiaj organizację w sposób wiarygodny; korzystaj z przykładów, które przeniosą abstrakcję firmowych haseł tj.misji, wizji, wartości i cenionych kompetencji, na ich realny – codzienny wymiar.

  1. Ambasador marki

Osoba silnie związana z organizacją i utożsamiająca się z jej kulturą – chce być kojarzona z jej marką również poza strukturą firmy. Będzie chętnie promowała ją na zewnątrz, polecała jej usługi, produkty, rozwiązania i środowisko, które tworzy. To najwyższa i najbardziej wiarygodna forma rekomendacji, bo polecający to twórcy tych dóbr, którzy jednocześnie sami z nich korzystają. Ambasadorzy własnej marki są członkami zespołu – najlepszy z możliwych brandów firmy.

Onboarding jest źródłem wiedzy o firmie. Wykorzystaj jego ogromny wpływ na proces kształtowania talentu w organizacji. Ta inwestycja zwróci się wielokrotnie.

PODSUMOWANIE

  • Onboarding jest pierwszym krokiem w rozwoju talentu pracownika wewnątrz organizacji,
  • Długodystansowa perspektywa wartości wnoszonych przez onboarding wpływa na komfort
    i poczucie bezpieczeństwa pracownika, jakość jego pracy i samopoczucia, a także identyfikację z marką pracodawcy, którą będzie chciał promować światu zewnętrznemu.